ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව පුවත් හා සිදුවීම්

බුලත්සිංහල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට මුල්ගල තැබීම

ග්‍රාමීයදරු දැරියන්ගේ කලා කුසලතාවයන් වර්ධනය කොට ඔවුන් ජාතික තලයේ සිට ජාත්‍යන්තරතලය දක්වා රැගෙන යාමේ අරමුණින් රු: මිලියන 20  ක වියදමින් ඉදිකෙරෙන කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බුලත්සිංහල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට මුල්ගල තැබීම 2017/09/08. වන දින අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යගරු පාලිත තෙවරප්පෙරුමමැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය .

මෙම උත්සව අවස්ථාවට අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් බර්නාඩ් වසන්ත මහතා ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී වූහ

alt

 

පාලින්ද නුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට මුල්ගල තැබීම

ග්‍රාමීයදරු දැරියන්ගේ කලා කුසලතාවයන් වර්ධනය කොට ඔවුන් ජාතික තලයේ සිට ජාත්‍යන්තරතලය දක්වා රැගෙන යාමේ අරමුණින් රු: මිලියන 20ක වියදමින් ඉදිකෙරෙන කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පාලින්ද නුවර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට මුල්ගල තැබීම අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යගරු පාලිත තෙවරප්පෙරුමමැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය .


මෙම උත්සව අවස්ථාවට අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් බර්නාඩ් වසන්ත මහතා ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී වූහ

 

අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සිසු අයිතියට පත් කිරීම

 

දිවයින පුරා ඉදිකෙරෙන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන වැඩපිළිවෙලට අනුව 190 වන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වශයෙන් හම්බන්තොට  දිස්ත්‍රික්කයේ අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම 2017.03.16 දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍ර‍ජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිඳුන්ගේ ප්‍ර‍ධානත්වයෙන් සිදු විය.ඒ සඳහා රජය වැය  කර ඇති මුදල මිලියන35කි.

 

මෙම අවස්ථාවට, ගරු අභ්‍යන්තර කටයුතුවයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය එස්.බී. නාවින්න මැතිතුමා, ගරු ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා ඇතුළු ප්‍රදේශයේ මැති ඇමතිවරු රැසක් සහභාගි වූහ.

 

Opanayake Divisional Cultural Centre in Rathnapura District was declared open

Opanayake Divisional Cultural Centre in Rathnapura District was ceremonially opened by Hon. Deputy Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs Mr. Palitha Thewarapperuma on 3rdJune 2016 as the 185thCultural Centre of the Island Wide Cultural Centre Program. The government disbursed at the value of Rs. 17mn. for this Centre. 

Additional Secretary of the Ministry of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs Mrs. Pradeepa Serasinghe,officials and distinguishedguests werealso presentfor this occasion.    

alt

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

© 2017 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.