ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව පුවත් හා සිදුවීම් නැවුම් පුවත් අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සිසු අයිතියට පත් කිරීම

අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සිසු අයිතියට පත් කිරීම

 

දිවයින පුරා ඉදිකෙරෙන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන වැඩපිළිවෙලට අනුව 190 වන සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වශයෙන් හම්බන්තොට  දිස්ත්‍රික්කයේ අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම 2017.03.16 දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍ර‍ජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිඳුන්ගේ ප්‍ර‍ධානත්වයෙන් සිදු විය.ඒ සඳහා රජය වැය  කර ඇති මුදල මිලියන35කි.

 

මෙම අවස්ථාවට, ගරු අභ්‍යන්තර කටයුතුවයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය එස්.බී. නාවින්න මැතිතුමා, ගරු ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා ඇතුළු ප්‍රදේශයේ මැති ඇමතිවරු රැසක් සහභාගි වූහ.

 

© 2017 අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය.
සියළු හිමිකම් ඇවිරිනි. නිර්මාණය: Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.