நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு தொடர்புகளுக்கு தொடர்பு மாதிரிப்படிவம்
தொடர்பு மாதிரிப்படிவம்

உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.

8 ஆம் மாடி, செத்சிரிபாய
பத்தரமுல்ல,
இலங்கை
தொலைபேசி : +94-11-2872001 / +94-11-2876586
தொலைநகல் : +94-11-2872024
மின்னஞ்சல் :  http://culturalmin@gmail.com


reload.gif© 2018 உள்நாட்டு அலுவல்கள், வயம்ப அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு.
முழுப் பதிப்புரிமை உடையது. அபிவிருத்தி செய்யப்பட்டது : Pooranee Inspirations (Pvt) Ltd.